Gud, för dig är allting klart
Artikelnummer: 8804
 
22,00 kr
Sättning: SATB, Diskantkör
Kompositör: Strattner G.C.
Textförfattare: Malmeström Elis
Kalendarium: sånger under dagens tider kväll, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden

Övrig information:
SAM-SÅNG