Kristus vandrar bland oss än
Artikelnummer: 8740
 
16,00 kr
Sättning: SAB, Diskantkör
Arrangör: Österberg Sven
Textförfattare: Frostenson Anders
Kalendarium: Tredje söndagen i fastan

Övrig information:
SAM-SÅNG