Gud, ditt folk är vandringsfolket
Artikelnummer: 8716
 
22,00 kr
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Hughes John
Kalendarium: Tredje söndagen i fastan, Annandag Pingst

Övrig information:
SAM-SÅNG

För församling, kör och orgel