Bana väg för Herren
Artikelnummer: 8616
 
36,00 kr
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Leijon Jerker
Kalendarium: Tredje söndagen i fastan

Övrig information:
Sex sånger för diskantröster med ackompanjemang.

Innehåll:
Bana väg för Herren
Hosianna
Mannen från Nasaret
Allenast hos Gud
Himmel och jord
Dammiga farvägar