Kör för tre del 1
Artikelnummer: 7809
 
79,00 kr
Sättning: SAB
Arrangör: Ekholm Lennart
Kalendarium: Skärtorsdagen, Femte söndagen i påsktiden, Annandag Pingst

Övrig information:
Jul - Lovsång

En samling trestämmiga körvisor

Innehåll:
Lovsång

Kanon: Allena Gud ske pris
Tack, o Gud, att du sänt din son
Sjung, all vår jord
Kommen för Herren
Loven vår Gud, alla länder

Jul

O herdar!
Från himlen höres änglars bud
Hör, änglasången hälsar oss

Kyndelsmässodagen/Aftonbön

Herre, låt din tjänare fara i frid

Nattvarden

Gå, att för en värld förkunna