Gloria/Angels, from the realms of glory
Artikelnummer: 7135
 
16,00 kr
Sättning: SAB, SSA
Arrangör: Elmehed Rune
Textförfattare: Hjorth Gunnar
Kalendarium: Julnatten

Övrig information:
Gammal fransk melodi

Både svensk och engelsk text