Det folk som vandrar i mörkret
Artikelnummer: 526209
 
13,00 kr
Kompositör: Samuelsson Ulf
Kalendarium: Julnatten

Övrig information:
Särtryck ur Jubel och sång.
Minimibeställning 20 exemplar.