Samma mittpunkt
Artikelnummer: 201814
 
92,00 kr
Sättning: barnkör
Kompositör: Wiman Ellinor
Textförfattare: Wiman Ellinor
Kalendarium: Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Andra söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Övrig information:
11 sånger för olika söndagar med förslagstexter till samtal med barnen omkring de olika söndagsteman som sångerna handlar om.

Innehåll

Den gode herden
Vägen till livet
Kallelsen till Guds rike
Vem vill ha en sån som jag
Enheten i Kristus
Ett är nödvändigt
Rik inför Gud
Trons kraft
Att leva tillsammans
Samhällsansvar
Frälsningen