Den kristna vägen
Artikelnummer: 201744
 
22,00 kr
Sättning: SA och orgel
Kompositör: Åberg Lars
Textförfattare: Lönnebo Martin
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag