Förtrösta alltid på Herren/Han som är fridens Herre
Artikelnummer: 201735
 
36,00 kr
Sättning: SAB och piano
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: 21:4 Jesaja, 3:16 2 Tess
Kalendarium: Midfastosöndagen, Tredje söndagen i påsktiden, Tolfte söndagen efter trefaldighet

Övrig information:
Två sånger för SAB och piano som innehåller: Förtrösta alltid på Herren, Han som är fridens Herre