Hjärtat lyfts av sången! - körpartitur
Artikelnummer: 201711KP
 
70,00 kr
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per

Övrig information:
Martin Luthers kyrkovisor enligt Den svenska Psalmboken i nya arrangemang för gudstjänstbruk i 2000-talet.
För församlingssång, solist/försångare samt pianoackompanjemang.
3-/4-stämmig kör, slagverk, bas, gitarr och övriga instrument ad lib.

Sv.Ps. 32 O gläd dig Guds församling
Sv.Ps. 50 Kom, Skaparande, Herre god
Sv.Ps. 51 Kom, helge Ande, Herre Gud
Sv.Ps. 112 Världens Frälsare kom här
Sv.Ps. 336 Gud trefaldig, stå oss bi
Sv.Ps. 367 O helga And, dig vi ber
Sv.Ps. 387 Jesus Kristus är vår hälsa
Sv.Ps. 400 Gud vare lov
Sv.Ps. 431 Dig vare lov, o Jesus Krist
Sv.Ps. 467 I dödens bojor Kristus låg
Sv.Ps. 537 Ur djupen ropar jag till dig