Hjärtat lyfts av sången! - klaverutdrag
Artikelnummer: 201711
 
125,00 kr
Kompositör: Alla
Arrangör: Myrstener Per

Övrig information:
Martin Luthers kyrkovisor enligt Den svenska Psalmboken i nya arrangemang för gudstjänstbruk i 2000-talet.
För församlingssång, solist/försångare samt pianoackompanjemang.
3-/4-stämmig kör, slagverk, bas, gitarr och övriga instrument ad lib.

Sv.Ps. 32 O gläd dig Guds församling
Sv.Ps. 50 Kom, Skaparande, Herre god
Sv.Ps. 51 Kom, helge Ande, Herre Gud
Sv.Ps. 112 Världens Frälsare kom här
Sv.Ps. 367 O helga Ande, dig vi ber
Sv.Ps. 387 Jesus Kristus är vår hälsa
Sv.Ps. 400 Gud vare lov!
Sv.Ps. 431 Dig vare lov, o Jesus Krist
Sv.Ps. 467 I dödens bojor Kristus låg
Sv.Ps. 537 Ur djupen ropar jag till dig

Samtliga sånger går att köpa som särtryck. Beställningsnummer finns på respektive sång.