Gud, låt din stjärna
Artikelnummer: 201540
 
16,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Burman Atle
Kalendarium: Trettondedag Jul-Epifania, Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent

Övrig information:
En enkel, men underfundig text av Atle Burman, välklingande och lätt arrangerat för SATB av Gunilla Wallenström. En mycket användbar adventssång under hela adventstiden.