Himmelens port
Artikelnummer: 201536
 
22,00 kr
Sättning: SATB, Solo, Piano
Kompositör: Östergren Fredrik
Textförfattare: Hagberg Åsa
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Palmsöndagen

Övrig information:
Åsa Hagbergs text är spännande i denna adventssång. Inledningen »Himmelens port …« låter oss ana att adventet är början på något helt nytt (jfr Psalt 24:7-9). Texten knyter så samman hela frälsningshistorien och sången kan därför lika gärna användas på Palmsöndagen. Tonsättningen av Fredrik Östergren accentuerar den starka texten med det kraftfulla omkvädet, vilket kontrasteras
med versernas mjuka trioler, som gärna kan sjungas av barnkören.