Visa i advent
Artikelnummer: 201530
 
14,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Burman Atle
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent

Övrig information:
Atle Burman har här, som han så ofta gjorde, skrivit en lågmäld och mjuk text. Reibjörn Carlshamre har följt textens intention noga både i melodi och körarrangemang, med en mjuk melodi med täta välklingande ackord.