Hopp - Påskmusik, Klaverutdrag
Artikelnummer: 201063KL
 
129,00 kr
Sättning: SSA, Solo
Kompositör: Høybye John
Textförfattare: Kästel Mats
Kalendarium: Påsknatten, Påskdagen, Annandag Påsk, Påsk

Övrig information:
Påskmusik för kör (SSA), tenor/barytonsolo, Alt-sax, Orgel, El-piano, Bas och Slagverk
Text: Sten Kaalø, Lisbeth Smedegaard och Esther Traneberg. Svensk text: Mats Kästel
HOPP vänder sig till flerstämmiga diskantkörer och damkörer.
HOPP bör alltid uppföras med originalbesättningen: Alt-sax, kyrkorgel, el-piano, bas
och slagverk. Dock kan man när man uppför enskilda satser eller om resurserna är små
använda klaverutdragets klaverstämma som enda ackompanjemang. Men det kommer
att saknas något ...
Kontrasten och samspelet mellan kyrkorgel och el-piano (+ sax, bas och slagverk) är
ett viktigt element i verket. I kyrkor där orgeln är placerad långt från kören och övriga
instrumentalister kan det uppstå besvärliga synkroniseringsproblem varför det är att
föredra att spela orgelstämman på en digital-orgel/synthesizer. Ett modernt instrument
har idag sådan kvalité att även om man får ge avkall på ”det akustiska orgelbruset” är ett
rytmiskt samspelt framförande att föredra.
Materialet består av: Körpartitur, Partitur, Alt-sax, Kyrkorgel, El-piano, Bas, Slagverk.
HOPP finns också inspelad med danska radions flickkör under ledning av Michael
Bojesen.