Ett litet blad som grönskar
Artikelnummer: 200607
 
22,00 kr
Sättning: SATB, SAB, Piano
Textförfattare: Axellie Rangwei
Kalendarium: Fjärde söndagen i påsktiden

Övrig information:
Denna sång kan framföras antingen som SATB-kör a cappella, som SAB- kör med
pianoackompanjemang eller SATB- kör med pianoackompanjemang.