Ave Maria
Artikelnummer: 200307
 
36,00 kr
Sättning: Diskantkör, Orgel
Kompositör: Franck César
Textförfattare: Sven A Wessman
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag